V této site-specific instalaci Patrik Adamec spojí své technické a materiálové znalosti se svou jedinečnou estetikou a téměř konceptuálním myšlením. Umělec je „zaseknutý“ ve své mysli, ve své práci, ve svých snech. V galerii pracuje pro prostor, který mu pomáhá popisovat cestu kterou se rozhodl jít. Zdánlivě lehký úkol se může stát vězením, bludištěm, ve kterém prožije svůj život bez nalezení východu a odpovědí. Zdánlivě stabilní začátek se změní na rutinu nestability. To pevné je v pohybu a to, co mělo dynamiku, strnule stojí v čase. Bude konstruktér tohoto prostoru průvodcem, vězněm, nebo dokonce věznitelem?

  

místo konání: HYB4 Galerie, vstup přes kavárnu, plánek zde