Cyklus CRASH v Artparku Galerie Rudolfinum. Pavel Novotný: Ztracené básnické Já a nalezený jazyk

Zveme na přednášku z cyklu CRASH, tentokrát na téma identita a subjektivita. 

  

Přednáška básníka a germanisty Pavla Novotného se věnuje básnickému jazyku jako můstku mezi subjektem autora/vnímatele a mimojazykovou realitou. Dotkne se jak klasických básnických textů, tak i textů moderních a mimo jiné též multimediálně orientovaných. Zaměří se rovněž na jazykový minimalismus, tendence k abstrakci, respektive propojení hudebních a literárních principů. V této souvislosti nabídne Pavel Novotný i drobný exkurz do vlastní tvorby.

  

Omezená kapacita, doporučujeme přijít s časovým předstihem. Více informací zde.