Eva Koťátková: Justiční vražda Jakoba Mohra, 2015. (foto: archiv Evy Koťátkové)

Divadlo jako téma, sociální fakt a prostředek vyjádření: tři filmy vybrané pro páté pokračování cyklu galerie PLATO tvoří doplněk či komentář k festivalu NORMA. Polský umělec Grzegorz Sztwiertnia ve svém videu tematizuje dějiny polského herectví a divadla jako sérii performancí, německý divadelní režisér Christoph Schlingensief pak reflektuje sociální, politické, existenciální a groteskní aspekty své snahy vybudovat operní dům v Africe (Burkina Faso). Eva Koťátková využívá divadelní prostředky jako rozšířené pole pro působení výtvarného umění: ve filmovém záznamu autorské inscenace zpracovává případ psychiatrického pacienta, který trpěl představou, že jeho jednání řídí ošetřující lékař za pomoci záhadného stroje.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

PLATOvideo05 – Divadlo/Theatre
Trojhalí Karolina, suterén
vernisáž ve středu 11. listopadu od 18 hodin
přístupné v pracovní dny (8–22 h) i o víkendech (10–20 h)

vstupné volný

———————————————————

PLATOvideo je nesoustavná prezentace autorských videí seznamující se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců. V rámci této programové řady klademe důraz na klasickou projekci, kdy se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. Jednotlivé kolekce volně spojí ústřední téma. V projekční místnosti volně přístupné veřejnosti se mění suterénní sály Trojhalí Karolina.