Jan Palach – naše svědomí…

16. ledna 2019 uplyne 50 let od sebeobětavého apelu Jana Palacha. Projekt Jan Palach – naše svědomí… by měl přispět k důstojnému připomenutí této osobnosti a současně i k celospolečensky aktuálnímu připomenutí hlubokého smyslu a poslání oběti Jana Palacha. Projekt se uskuteční v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou, FF UK, Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních  režimů ČR, Českou televizí, Ekumenickou radou církví ČR a zastupitelskými úřady Polské republiky, Maďarska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Německa.

 

Prohlídka sochařských objektů Johna Hejduka Dům syna a Dům matky s průvodním komentářem lektora GHMP.
Součástí prohlídky je vstup do interiéru Domu matky a výklad o historii a významu díla.

 

ve spolupráci s
Palach 2019

kontakt
edukační aktivity GHMP
+420 725 811 936
vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 606 612 987
edukace@ghmp.cz >

 

sraz
u pomníku na Alšově nábřeží, Praha 1

 

délka
včetně prohlídky Domu matky cca 20–30 min