grafický design: Robert V. Novák a Karolína Matušková

Výstava prezentuje fotografie, které GVUO nakoupila během několika předchozích let a založila tím novou sbírkovou cestu. Důvodem byla snaha o reflexi dvacetileté porevoluční etapy, v níž se médium fotografie vymanilo z diskurzu modernistické estetiky.

  

Název výstavy nabízí několik rovin čtení. První z nich je odkazem na post-konceptuální přístup, kdy fotografie sloužila k demonstraci myšlenky, aktu, či procesuality, jež vězí za objektivem. Pojmem post-objektiv je demonstrováno i novomediální užití digitální fotografie a její manipulace. S tím úzce souvisí kritika objektivnosti fotografie jakožto média a možnosti její postprodukce. Pojmem post-objektiv jsou myšleny i experimenty a materiálové přesahy média.

  

kurátor: Jaroslav Michna

vystavující: Jiří David, Milena Dopitová, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Michal Kalhous, Kamera skura (Martin Červenák, Jiří Maška, René Rohan), Alena Kotzmannová, Adéla Matasová, Markéta Othová, Jiří Šigut, Jiří Thýn

  

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.