Henrik Ekesiöö: Men at work

 

Henrik Ekesiöö (SE), Nongkran Panmongkol (SE/TH), Jan Stolín (CZ), Lexa Peroutka (CZ/SE)

zvuková performance Romano Krzych (FR/CZ) a http://rkz1.blogspot.cz/

 

Společná výstava umělců ze Stockholmu a z českého prostředí.

Traumatem je myšlena situace náhlých společenských proměn, ty mají zásadní vliv na naše soužití – spolupráci, komunikaci, vymezují prostor, který obýváme, se kterým se identifikujeme, který prožíváme.

Jednotliví umělci pracují s prostorovým a mediálním materiálem, jejich tvorba je pokusem o definici prostoru – na bázi jeho materiálního a/nebo sociálního charakteru. Jelikož každý autor má jinou vizi prostoru a obývá jiný geopolitický prostor, jejich tvorba je tak „dokumentací“ zápasu o prostor konkrétní. 

 

Událost na facebooku zde.

Supported by the Embassy of Sweden in Prague.