Uskupení Office představuje další kapitolu svého místně specifického projektu Mrtvá holubice: Nejíst, který vznikl v Kasselu (Německo) a bude pokračovat v Bukurešti (Rumunsko). V rámci tohoto mezinárodního projektu funguje kolektiv jako prostorový intervenční tým, který okupuje místa svých akcí a zve lidi k účasti na prožívání konkrétního místa a jeho funkcí. Performativním podkopáním a přivlastněním si kapitalistické a koloniální instituce kanceláře vytvoří kolektiv v Galerii Jelení hybridní oddělení, které se bude zabývat otázkami sounáležitosti, a které bude zkoumat možnosti obývání více či méně nepřátelských prostředí.

 

Uskupení Office tvoří umělci*kyně, aktivisté*ky, badatelé*ky, designéři*ky a kurátoři*ky, kteří se setkali během kurzu kolektivu Ruangrupa pod názvem „Becoming Lumbung“ (Stávání se lumbungem). Pod názvem an Office (Kancelář) pokračují v propojování praxe, výzkumu a vzdělávání prostřednictvím procesuálních forem spolupráce.