Další série podvečerních prezentací Před tabulí v edukačním prostoru Artpark Galerie Rudolfinum začíná 19. ledna 2017 od 18:00. Pozvání tentokrát přijal fotograf Antonín Jirát.
Vstup zdarma.

Autor představí soubor Mezitím v zrcadle (Meanwhile in the Mirror), na kterém v současnosti pracuje, v kontextu díla Juergena Tellera, jehož výstava právě probíhá v Galerii Rudolfinum. Výchozím materiálem k prezentaci Antonína Jiráta jsou amatérské intimní fotografie z nalezené paměťové karty.

ANTONÍN JIRÁT (*1984) je asistentem v Ateliéru postkonceptuální fotografie Jiřího Thýna na FAMU. Vystudoval v Ateliéru digitálních médií u Štěpánky Šimlové a v Ateliéru interaktivní média u Pavla Kopřivy na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí n/Labem. Ve své tvorbě se zabývá možnostmi objektu a dále pracuje s médiem videa, fotografie i instalace. Důležitá je v jeho tvorbě definice času a příběhu. Díla Antonína Jiráta byla i na 9. Mezinárodním bienále fotografie a vizuálního umění v Liége, na pražském festivalu 4+4 dny v pohybu ad.