Prezentace Petra Vaňouse "Havekost a výstava jako médium" se bude týkat malířského vývoje Eberharda Havekosta od tvorby obrazu, přes obrazové soubory a série k médiu výstavy, které souvisí s jeho autorským průzkumem technického formátování vizuality, obsahující v sobě téma zdrojových manipulací a dekontextualizací. Dozvíte se také, proč se jmenuje výstava Eberharda Havekosta právě Logik.

PETR VAŇOUS (*1975) je historik umění a kurátor. Vystudoval dějiny umění na FF UP v Olomouci a doktorský studijní program na VŠUP. Působil v redakcích časopisu Ateliér, Art & Antiques, A2 a Revolver revue. Od roku 2011 je odborným asistentem na AVU.
Profesně se věnuje vztahu malby k novým médiím. Byl kurátorem výstavy Motýlí efekt? konané v roce 2013 v Galerii Rudolfinum a je autorem eseje v katalogu k právě probíhající výstavě Eberharda Havekosta.

Podvečerní prezentace přizvaných hostů z řad umělců, teoretiků či filmových kritiků se konají v edukačním centru Artpark v Galerii Rudolfinum a jsou určeny široké veřejnosti. Koncept prezentací a výběr hostů souvisí s právě probíhající výstavou Eberhard Havekost. Logik.
Vstup zdarma.