Lenka Falušiová, V modré, olej na plátně, 120 × 160 cm, 2022

Pojící linkou mezi jednotlivými díly a autorek*ů je setkání lidských i mimolidských těl(es), fluidní hranice a křehká balance mezi nimi. V dílech se setkává atmosféra plná tajemna, snovost, delikátnost, imaginativnost, prorůstání a pocit přesahující jednotlivce. Společně se vydáme do prostředí, které se plně nepodřizuje lidskému konání. Jemné doteky, překryvy, otisky či setkání přírody a lidí jako by byly vyvázány ze zažitých mocenských struktur. Přítomno je jak prorůstání a jistá likvidita mezi světem lidským a mimolidským, tak jejich separace.

  

Kresby a grafiky Lenky Falušiové nechávají nahlédnout tajemnou atmosféru hustých lesů a přírodnin v jemných detailech, strukturách, vrstvách a površích. Lucie Lučanská prostřednictvím akvarelu, risografií, komiksů a publikací propojuje elementy každodennosti, mýtů a přírody. Realizace Vojtěcha Hrubanta v kresebných linkách odhalují objevující se a mizející těla v jejich celistvosti či fragmentech. Živé organismy a neživé elementy jako by sebou navzájem prorůstaly, překrývaly se a tvořily instrumentalizované struktury. V dílech Saki Matsumoto, mnohdy inspirovaných mytologiemi a česko-moravským i japonským folklórem, dochází k imaginativnímu prostoupení přírodních motivů a kulturních tradic. Rozmanité práce Marie Štumpfové zpřítomňují delikátnost, křehkost, laskavost, tajemství a pomíjivost.

  

kurátorka: Alena Kotyza