Rok 1968 byl rokem společenských otřesů, sexuální svobody a sociální revoluce. The times, they are
a changin´ – toho si svého času všiml nejen Bob Dylan, ze kterého na počátku 21. století udělali
protestního zpěváka generace '68. Rok 1968 byl však také rokem mezinárodních studentských
protestů, rok vzpoury, povstání. Byl to rok pražského jara, ale i hnutí za občanská práva, rok
demonstrací, přehodnocování a změn. Významnou roli při šíření revolučních idejí po celém světě
sehrála nepochybně fotografie jako vizuální multiplikátor.
Svědectví o událostech roku 1968 včetně pražského jara podali v neposlední řadě i fotografové. Erich
Lessing vnímal dokumentární fotografii jako fenomén „zachycení času". Výstava Převratná doba
prezentuje fotografie rakouských kronikářů té doby, k nimž patří např. Liszt Steiner, Christian Skrein,
Wenzel Jelinek, Christine de Grancy, Kristian Bissutti, Franz Goess, Lisl Ponger, Heinz Cibulka,
Barbara Pflaum a další. Jejich díla utvářejí vizuální dědictví změny kolektivního vědomí.
Spolek Photographische Gesellschaft, nejstarší spolek pro fotografii v německy mluvících zemích,
byl založen 22. března 1861 na Akademii věd ve Vídni s cílem podporovat umění a vědu v rámci
fotografie a komunikačního systému v nejširším slova smyslu a ve všech jim příbuzných nebo s nimi
souvisejících oborech a technologiích.