Poslední letošní výstava spadající do cyklu věnovaného estetickému prožitku ve vztahu k ekologickým tématům a problémům se zamýšlí nad zkušeností pozorovatele*ky živočichů (respektive jejich ostatků) jako muzejních či obecně sbírkových exponátů a nad tím, jakou zkušenost či „paměť“ o nelidských zvířatech takové předměty vůbec mohou zprostředkovat. Můžeme se o ostatních zvířatech vůbec něco skutečně dozvědět, když se jich nebudeme dotýkat?

 

kurátorka: Tereza Jindrová