Galerie Laboratorio, Berlinskej model a m.odla budou od října 2012 čtvrtletně vydávat kulturní periodikum s názvem RAJÓN / umění nejen ve vaší čtvrti.

První číslo bude slavnostně představeno 4.října v rámci podzimní edice akce
MÁME OTEVŘENO / večer galerií na Praze 7.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Naším cílem je vytvořit živou platformu pro aktuální umělecké dění v Praze s mezinárodním přesahem. Projekt Rajónu vychází a navazuje na již zavedenou a hojně navštěvovanou akci MÁME OTEVŘENO / večer galerií na Praze 7, kterou pořádáme dvakrát ročně, vždy na začátku podzimní a jarní výstavní sezóny. Snažíme se propojit výstavní prostory soustředěné v této lokalitě a popularizovat Holešovice jako otevřenou, pulzující uměleckou čtvrť.

Rajón bude vycházet 4 x ročně. Připravujeme jeho tištěnou i internetovou podobu. Tištěná verze bude mít novinový formát B3 a 24 stran, internetová verze bude mít formu blogu, který bude živě reagovat na aktuální kulturní dění metropole a jeho obsah bude denně aktualizován. Každé číslo bude obsahovat anglické resumé a podrobnou kulturní mapu Prahy 7.

Noviny by neměly mít jen informační hodnotu, ale měly by čtenáři poskytnout i silný vizuální zážitek. Naší ambicí je s pomocí zajímavých autorů vytvořit i jakousi “galerii na papíře.” Součástí každého čísla bude také kurátorovaná střední dvoustrana, na které se vždy premiérově představí jeden umělec.

První číslo s podtitulem “Made in Holešovice” bude “lokální”, ale pouze v zeměpisném slova smyslu. Autoři a příspěvky budou tematicky nebo fyzicky /tj. místem bydliště, působením/ spjatí s Holešovicemi. V premiérovém čísle budou mezi jinými publikovat umělec a teoretik Zbyněk Baladrán, historici umění Ondřej Chrobák a Richard Biegel, fotograf a galerista Jan Freiberg, umělec Tomáš Svoboda atd. Nedílnou součástí Rajónu je aktivní interakce s laickou veřejností, např. každé číslo bude obsahovat recenzi na jednu z výstav m.odly z pera nájemníka Antonínské 6 (sídlo galerie). Celé číslo výtvarně oglosuje umělec Martin Kubát.

Na vzniku prvního Rajónu se spolupodílejí všechny výrazné nezávislé iniciativy fungující v naší čtvrti, např. Letná sobě /www.letnasobe.cz/, online platforma pro současné umění Artyčok /www.artycok.tv/, divadlo Alfréd ve dvoře /www.alfredvedvore.cz/, nezisková organizace Display /www.tranzitdisplay.cz/, atd.

Rajón bude k dostání ve všech kulturních zařízeních Prahy 7 a ve vybraných pražských kavárnách, knihkupectvích, školách, trafikách atd. za symbolickou částku 20 kč.