Před třiceti lety Sam Ashley prožil jeden rok v Jižní Americe. Vydal se tam, protože se tehdy pokoušel hledat zdroje "opravdového" šamanismu. Nějakou dobu cestoval v oblasti Amazonky, zbytek v povodí Orinoka. Během tohoto dobrodružství nafotil 27 barevných diafilmů. Když se vrátil do USA, rozhodl se, že všechny krabičky s filmy uloží a nechá vyvolat přesně za 30 let. Důležitou součástí jeho konceptu byla podmínka, že nepodnikne žádná zvláštní opatření k jejich ochraně: co se s negativy stane, bude jádrem jeho pokusu. Instalace „Z podstaty/Of the Essence“ je světová premiéra experimentu s trvanlivostí barevného filmu i dokumentem o příběhu expedice za šamanstvím do povodí Orinoka a Amazonky, která proběhla v dávném roce 1984.

Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Výstava probíhá v rámci Fotograf Festivalu.