Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop kolektivního zpěvu s revolučním nádechem. Přijďte se společně s kolektivem Sbor Družstva Život pokusit hledat cesty, jak použít svůj hlas a dech jako nástroj k tvoření lepšího světa. Členy kolektivu Sbor Družstva Život jsou Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a Jonáš Richter

 

Denisa Langrová (*1996) momentálně studuje ve třetím ročníku na UMPRUM v ateliéru sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Její tvorba prochází jak vnitřními prostory, tak vnějšími. Stejně tak reflektuje osobní jako politické a naopak. Přesto, že jsou její práce často srozumitelné a ironické, nechává současně prostor pro imaginaci a volně kombinuje reálné a fiktivní prvky. Inspiruje se pohádkami i mýty, písničkami, historií i internetovými články. Hlavními tématy její tvorby jsou ekofeminismus, mezidruhové vztahy, utopie a láska.

 

Ruta Putramentaite (*1989) pochází z Litvy, studovala fotografii na Middlesex university v Londýně. Momentálně studuje na pražské UMPRUM (ateliér sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa). Ve své současné praxi se věnuje vytváření sochařských, zvukových nebo video instalací, mnohdy s performativním přesahem. Často používá sama sebe jako hlavního aktéra svých audiovizuálních výstupů, kdy kombinuje reprodukci apropriovaných sdělení s vlastní agendou. Pohybuje se tak na hraně osobní a kolektivní výpovědi vztahující se k tématům enviromentální krize a ekologie mysli.

 

Jonáš Richter (*1983) je absolventem ateliéru sochařství na pražské UMPRUM. V současnosti zde pokračuje v rámci doktorandského studia s projektem soustředícím se na afektivní účinky lidského hlasu. Jeho práce se zabývají jazykem a limity komunikace ve vztahu k technologiím. Tvoří zvukové instalace, často pracuje také s médiem fotografie a pohyblivým obrazem. V poslední době se věnuje zkoumáním lidského hlasu v celé jeho škále utváření – od textu, fyzické performance, přes zvukové zpracování, až po představení hlasu v různém kontextu. Věnuje se také vlastní hudební tvorbě, v posledních 15 letech převážně se svým otcem v projektu Richter & syn.

 

První část: Společné čtení a tvorba písňových textů

Přijde s námi sdílet texty, ať už svoje nebo převzaté, které pro vás tvoří kořeny lepších světů. Radikální texty, které si čtete, když nemůžete spát, když vás budí ze spánku patriarchát. Texty, které vás ujišťují, že všechno bude v pořádku. Texty, které pomlouvají kapitalismus. Texty, které manifestují váš smutek nebo naději. Texty, které vás donutily dělat věcí tak, jak je děláte. Texty, u kterých jste se cítili, že se ještě dá něco dělat. Každá/každý se podělí s ostatními o části svého vybraného textu, můžeme společně diskutovat a sestavovat z nich texty písní pro druhou část workshopu.

 

Druhá část workshopu Společný zpěv se koná 24. 10. 2021 v 15:00.

 

Více informací a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722.

 

Workshop se koná ve spolupráci se spolkem Offcity. Workshop radikálního dýchání a kolektivního zpěvu je součást tvůrčí rezidence, kterou umělecká trojice v rámci projektu Offcity v tomto roce absolvuje.