Editoři výstavy Dominik Hejtmánek a František Polák vnímají proces výběru jako svébytnou tvůrčí metodu. Rozhodli se jí aplikovat na sbírku 30 000 diapozitivů, kterou Dominik Hejtmánek shromažďoval 4 roky z desítek různých zdrojů. Sbírka obsahuje fotografie z rodinných a osobních archivů od stovek neznámých autorů, které nikdy neměly ambici stát se uměleckým dílem. Jejich výběr a instalace do výstavního prostoru je uvádí do neobvyklých významových souvislostí. Všechny diapozitivy vznikly v období mezi 50. a 90. lety minulého století a není snadné je tematicky zařadit. Selekce pracuje s nejrůznějšími fotografickými stereotypy od portrétu a skupinových fotografií přes dokumentární záběry z cest až po snímky přírody a všedního života.