14. srpna 1974 zachvátil budovu Veletržního paláce požár. Jedna z nejkrásnějších funkcionalistických staveb ve střední Evropě z velké části lehla popelem. Hašení požáru trvalo několik dní, další měsíce se diskutovalo, jak s torzem původní budovy naložit. Názorové spektrum „jak dál“, co s budovou postavenou v letech 1925-1929, v níž do požáru sídlilo několika podniků zahraničního obchodu, bylo velmi široké a pohybovalo se od kompletní ho zbourání zbytků budovy až po rekonstrukci, například na obchodní či administrativní centrum Prahy 7. V roce 1980 padlo rozhodnutí předat budovu Národní galerii v Praze a upravit ji na výstavní prostory pro prezentaci moderního a současného umění a na centrální depozitáře pro celou instituci. Tímto rozhodnutím začíná novodobá historie Veletržního paláce a de facto i Sbírky moderního a současného umění, a lze bez nadsázky říct, že dodnes výrazně ovlivňuje její činnost a možnosti, koho, co a jak vystavit.

Projekt Šetření příčiny Dominika Langa (1980), jednoho z nejvýraznějších umělců své generace, se vrací k okamžiku těsně po požáru. Původně měl Dominik Lang ve Veletržním paláci prezentovat výstavní projekt Spící město, které vytvořil jako reprezentant ČR v pavilonu Cechoslovakia na Benátském bienále v roce 2011 a který rozehrával fiktivní mezigenerační dialog dvou výtvarníků – sochaře Jiřího Langa a jeho syna Dominika. Nicméně při přípravě výstavy pro NG se ukázalo, že benátskou instalaci nelze mechanicky přenést do jiných výstavních prostor. Veletržní palác jako určitá ikona, jako stále a průběžně diskutované téma, nakonec vedl Dominika Langa k naprosto jinému projektu, reflektující vlastní místo. Východiskem Langovy instalace se tak stává požár budovy v roce 1974 a následné hledání správného využití torza původní budovy. Evokace právě uhašeného požáru vytváří pozadí pro představení tehdejší situace a zároveň ukazuje, jak bylo s prostorami Veletržního paláce do požáru pracováno – spousta malých kanceláří oddělených příčkami z hobry, přeplněných kancelářským nábytkem se skříněmi plnými papírů.
V instalaci se propojuje více přístupů, charakteristických pro dosavadní práci Dominika Langa – zájem o mechanizmy fungování galerijního provozu (který je až nečekaně často ovlivňován právě místem, kde se galerie, v našem případě muzeum umění nachází) a konfrontace diváka s výstavním prostorem samotným.
Šetření příčiny představuje bod nula. Dobu těsně po požáru, která otevírala mnoho možností, řešení. S dnešními znalostmi a zkušenostmi ze současného fungování můžeme rozvinout (či vytvořit platformu pro rozehrání) nové analýzy a diskuze, které ukáží, že kořeny současných problémů Veletržního paláce, moderního a současného umění v ní a konečně i lidí s ním spjatých, možná leží i jinde.
Nedílnou součástí projektu, možná jeho klíčovou částí, jsou tři různá živá sobotní odpoledne s Dominikem Langem a hosty z řad kurátorů, umělců, návštěvníků a teoretiků, pamětníků, hasičů, techniků… Propojí skutečný i smyšlený, archivní textový, fotografický a literární materiál s hledáním v situaci příčiny a následku, inscenovanou i skutečnou diskusi s původními i současnými účastníky situace „po požáru“. Výstupy z těchto diskuzí se postupně budou objevovat jako součást vlastní instalace.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

ÚČEL – PROSTOR – KONTEXT – INDICIE – SITUACE
SO 6.10., 20.10, a 3. 11. 2012
Kde hořel Veletržní palác? Kdo rozhodoval o tom co se sním po požáru stane? Co předcházelo a co bude následovat?
Tři různá živá sobotní odpoledne s Dominikem Langem a hosty z řad kurátorů, umělců, návštěvníků
a teoretiků, propojující archivní textový a dokumentační i literární materiál, inscenovanou i skutečnou diskusi s původními i současnými účastníky situace „po požáru“, minulost a dnešek. Můžete se stát jedním z nich. Seznamte se se všemi, nebo jen některými příčinami a zapojte se v jejich současnou interpretací.
Program propojuje diskusi, komentovanou prohlídku a tvůrčí workshop.
Předchozích znalostí a zkušeností není třeba.
Čas: sobota 6.10., 20.10, a 3. 11. 2012 13.30.–17.30/ Cena: 80 Kč /50Kč 1 osoba včetně vstupného
Doba trvání: 4 hodiny / Rezervace: možná

OTEVŘENÝ SOBOTNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A RODIČE
„SITE SPECIFIC“
3.11. 2012 SO 14.00 – 16.30 – Veletržní palác
Čas: sobota / Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30. Rezervace není nutná. Více informací na Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.

OTEVŘENÉ VÝTVARNÉ HERNY PRO DĚTI A RODIČE
Připravili jsme pro vás herny, kde můžete společně tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly. Čekají na vás aktivity, které rozvíjejí kreativitu dětí. Nechte se společně s nimi okouzlit zajímavými artefakty a zapojte se do společné tvorby:
Okolo mě
24. 10. 2012 od 16.00 do 17.15 (doporučený věk dětí 3 – 5 let)
Čas: středa Cena: 45 Kč/osoba starší 1,5 roku / Doba trvání: 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45 / Místo konání: ateliér ve 4. patře Veletržního paláce. Rezervace není nutná.

Okolo mě
25. 10. 2012 od 10.15 do 11.30 (doporučený věk dětí 1,5 – 3 roky)
Čas: čtvrtek Cena: 45 Kč/osoba starší 1,5 roku / Doba trvání: 10.15 – 11.30, poslední vstup v 11.00 / Místo konání: ateliér ve 4. patře Veletržního paláce. Rezervace není nutná.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY A PEDAGOGY
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy
Seznámíte se s instalací současného umělce Dominika Langa a budete inspirováni k návštěvě se svou třídou. Výklad pro pedagogy všech typů škol.
Čas: čtvrtek 16.30 / Cena: vstup i prohlídka zdarma / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: u pokladny / Rezervace: nutná

rezervace a informace: tel. 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz .
Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze