Poučeni přírodními procesy představujeme na výstavě She Sells Seashells jak zobrazivé, tak abstraktní poetické reakce na současnou dobu plnou krizí, v níž se pokoušíme nalézt jakési post-humánní řešení následků antropocénu. Podobně jako měkkýši filtrujeme částečky svého prostředí, duševní i fyzické, a stavíme z nich objekty, které zde zůstanou, až zemřeme. Rozprostíráme se jako souostroví, jako ostrovy, po nichž přeskakujeme z jednoho světa do druhého. Procházíme se po březích Shakespearovy Bohémie a objevujeme poklady, které před nás vyvrhují hlubiny.