Paul Maheke with Robert Bridger, Mauve, Jim and John, 2021 (still). Commissioned and produced by Artangel in collaboration with The National Trust

Zveme na první ze série komentovaných prohlídek výstavy Shifted Realities s jejími kurátory.

  

Co je realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost? Výstava Shifted Realities si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších, aby návštěvníkům nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování.