Antonín Jirát, stále student Ateliéru Interaktivních médií na FUD UJEP, chytře zatahuje do uměleckého rámce obecnější otázky víry a náboženství, které se vkrádají do naší ateistické přítomnosti a které nebyly zcela eliminovány historií modernismu a komunismu. Vstupuje na tento tenký led vyzbrojen jakoby nevinnými gesty vypůjčenými z gagu, dada a punku. Jeho závěry jsou tak rychlé, že osvobozují jinak traumatickou látku, která vstupuje do díla jakoby mimoděk.

Kurátorka: Edith Jeřábková