Pro fotografii je vlastní světlo, které vyvolává obraz. Světlo vytlačuje stín. Ale fotografie je spravedlivější, jelikož černá není vždy ve stínu.

 Text: Václav Kopecký

 ” .. mramorovému balvanu není vlastní lidská forma. Michelangelo se vytesáním Davida dopustil násilí na mramoru, znetvořil kus nádherného kamene. Mramor se nestal mramorem – ale Davidem.  (…)  Z mramoru je třeba vytvářet formy, které by vyplývaly z jeho vlastního těla, a vytesaná krychle nebo jiný tvar jsou cennější než jakýkoli David. Totéž platí i v malířství, ve slově, v hudbě.”

 Kazmir Malevič, (Suprematické zrcadlo), Praha 1997, s. 22

Výstava  “Slábnoucí světlo, sílící stín” autorů Pavla Baňky, vedoucího ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústi nad Labem a Václava Kopeckého, absolventa téhož ateliéru, je poslední z celoročního projektu galerie ENTRANCE “Vzor nebo vzdor”, založeného na dvojvýstavách profesorů českých vysokých uměleckých škol se svými studenty.