Česká akademie věd a umění sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 také výtvarné umělce, literáty a hudebníky, které oceňovala po celou dobu trvání této instituce každoroční prémií za nejvýznamnější umělecké výkony. Výstava Smysl pro umění poprvé představuje umělecká díla, jejichž prestiž akademické ceny podpořily v letech 1891–1952. Názorně tak předvádí proměnu, jíž česká kultura v té době prošla. Mezi oceněnými výtvarnými umělci najdeme Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše, Hanuše Schwaigera, Beneše Knüpfera, Josefa Václava Myslbeka, Františka Kupku, Vojtěcha Preissiga, Josefa Ladu, architekty Kamila Hilberta, Josefa Havlíčka, Karla Honzíka nebo Josefa Gočára, kteří patří k ikonickým tvůrcům české kultury. Několik z oceněných prací zůstalo v majetku České akademie věd, většina se však rozptýlila do řady institucí i soukromých sbírek. Soubor těchto děl má nyní veřejnost možnost zhlédnout poprvé. Výstava připomíná také mecenáše kultury, především Josefa Hlávku, Leopolda Schmidta, Leopolda Katze či Josefa Maudra, kteří svými donacemi umožnili dlouhodobou podporu českého umění.

Součástí výstavy jsou také ukázky oceněných hudebních a literárních děl: nahrávky vítězných skladeb Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka i knihy a archivní zvukové záznamy hlasů Jiřího Karáska ze Lvovic, Růženy Jesenské, Viktora Dyka nebo Jaroslava Hilberta pořízené akademií v roce 1929.

Šedesát let existence IV. třídy, která systematicky, byť nikoliv bezproblémově podporovala umění, ukončila až reorganizace akademie, jejímž hlavním autorem byl Zdeněk Nejedlý, a slovo „umění“ bylo z názvu instituce navždy vypuštěno. Výstava je součástí cyklu výstav Umění (a) vědy, které se konají v roce 2015 při příležitosti oslav 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR.

Autorka výstavy: Taťána Petrasová (Ústav dějin umění AV ČR)

Kurátorka: Veronika Hulíková