STORIES – RENÁTA FUČÍKOVÁ

výstava tvrá od 12.4 do 19.6. 2019

Út-Pá 13.00 – 18.00 hod.

Výstava, Stories v Galerii Villa Pellé, má za cíl představit dílo Renáty Fučíkové formou výběrové retrospektivy, zaměřit se na klíčové body její práce posledních třiceti let a funkčně je propojit s mimořádným didaktickým potenciálem, kterým autorčino dílo disponuje. Vedle stěžejního důrazu na Prahu výstava zohlední prolínání osudů významných osobností českých i světových dějin s akcentem na příběhy všedních dnů. Výstavní projekt je z toho důvodu koncipován jako interaktivní instalace, která vyžaduje nejen pozorného diváka, soustředěného na celek i jemný detail, ale nabízí rovněž možnost pochopit příběhy minulosti, stejně tak jako pomoci k pochopení příběhů dneška pomocí znalostí konotací a společenských hodnot. Autorčin lehce archaický výpravný realismus je ideální nosnou plochou pro názorný, vzdělávací výklad, vhodný pro široké spektrum divácké veřejnosti. Práce Renáty Fučíkové jsou připomínkou společné dějinné zkušenosti, aktualizují myšlenkovou základnu, z níž vyrostla evropská civilizace ‒ ilustrují jednak klíčové vývojové pohyby, jednak život zásadních postav historie napříč víc jak tisíciletým vývojem českých zemí i Evropy.


Renáta Fučíková (1964) patří ke klíčovým postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Věnuje se zejména technice rytiny, spolupracuje s předními nakladatelstvími v Čechách a za své bohaté dílo posbírala desítky zahraničních cen. Životem i dílem je Fučíková spjata na prvním místě s hlavním městem: v Praze se narodila, v Praze žije, na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové absolvovala ilustraci a užitou grafiku. Prahy se bezprostředně týká několik knih její bohaté bibliografie. Nejvýrazněji pak Franz Kafka a Praha v srdci. Ostatní jako Karel IV. nebo T.G.M. už volněji ovšem přeci. Vazby jsou to tedy mnohačetné a rozličné: na Prahu současnou i minulou, na Prahu fiktivní i skutečnou, na Prahu jako neuralický bod národních dějin, či na Prahu jako místo magické, k němuž se váží mýty a legendy.