Výstavou Stuttgartská spojka v Galerii FAVU naváže šest umělců působících ve Stuttgartu na svůj rezidenční pobyt na Fakultě výtvarných umění a v Domě pánů z Kunštátu a uzavřou tak kruh, který byl započat právě na jejich rezidenčních pobytech. Umělci tak vystaví díla a projekty, které reagují na brněnské prostředí a reálie a některé z nich se dočkají svého dokončení právě na této výstavě. Své práce představí Benjamin Bronni, Iokasti Ioannou, Elke Lehmann, Barbara Karsch-Chaïeb, Chris Nägele a Grazia Maria Sacchitelli.