První výstava v novém prostoru Entrance Gallery – po přestěhování z bývalé oranžerie Břevnovského kláštera – je věnována úvahám nad romantickým ideálem tajemné zahrady jako místem mezi realitou a příběhem, kde se může stát cokoliv.

  

V prozatím částečně upravené bývalé prodejně potravin pokračuje program galerie s environmentálním zaměřením. Vystavené projekty Julie Daňhelové, Filipa Dvořáka, Lucie Králíkové a Savky Marenic tematizují z různých pozic paradoxní vnímání a definici zahrady. Ta, ač je v uměleckém počínání často vyobrazována jako místo fantazie a nečekaných či dokonce magických zážitků, je v důsledku především výsledkem snahy o vytvoření oblasti jakési kontrolované přírody, která by nevznikla a neexistovala bez iniciačního zásahu člověka.