The Hotel Lobby

Koncept výstavy "The Hotel lobby" se odvolává na esej kulturního teoretika Siegfrieda Kracauera, v němž se zabývá teorií významu hotelové haly v moderních městech a na to, že se vlastně jedná o obrácenou verzi kostela. Obě místa fungují jako místo kde se shromážďují lidé z různé společnosti, avšak hotelová hala, na rozdíl od domu Božího, nezaměřuje svou pozornost a energii nikam. Zatímco v domě Božím mlčení signalizuje jednotu lidí, kteří se modlí za společný cíl, v hotelové hale se stává mlčení nástrojem pro oddělení, což umožňuje návštěvníkům zůstat v anonymitě.

Přijďte na výstavu studentů druhého ročníku bakalářského studia oboru Fine Art. Výstava je zároveň propojena s výstavou studentů oboru Graphic Design. Vstup je zdarma a všichni jsou srdečně zváni.