Výstava instalovaná v celém prostoru Domu umění města Brna, představí reprezentativní a rozsáhlý výběr děl Theodora Pištěka od počátku 60. let po současnost – autorovy rané asambláže, inspirované vnitřním prostorem motoru, obrazy kreslené tuší z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, hyperrealistické malby naplněné kritikou i obdivem k modernímu světu, malby s motivy abstraktních prostorů (například Večírek u Plečnika) a také ukázky z posledního cyklu obrazů Rozhovory s Hawkingem, který bude vystaven kolem monumentální instalace ve tvaru pyramidy s názvem Kde budu žít příště v hlavním sále Domu umění. Umělec pro prostory Domu umění připravil ještě další rozsáhlou instalaci nazvanou Minotaurus v Procházkově síni, ta navazuje na řadu jeho obdobných prostorových děl, variací na téma města či labyrintu. 

 

Pištěkova tvorba patří v kontextu české kultury k mimořádným a jedinečným fenoménům, zároveň však souvisí více s vývojem výtvarné kultury evropské než domácí. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století nalezl Theodor Pištěk svůj autorský výraz ve skeptickém postoji k moderní kultuře a obrátil se k univerzálně platným tématům, která jsou v historii výtvarného umění spojena především s lidským příběhem. Patří tak k původním tvůrcům a iniciátorům postmoderny, časného, kritického pohledu na evropskou moderní kulturu, na její zjednodušující tendence, totalitní rysy i dobovou formální vyčerpanost. Přes těžkou situaci normalizačního Československa nalezl pro sebe na počátku osmdesátých let východisko z depresivní atmosféry příklonem k autorskému projevu, který nazval Novým romantismem. Naopak současná tvorba umělce, cyklus nazvaný Rozhovory s Hawkingem, se vrací k abstraktnímu tvarosloví a poskytuje zvláštní prožitek kontemplace.

 

Malířský projev Theodora Pištěka získal uznání v nejrůznějších kulturních, domácích i mezinárodních centrech. Zároveň dosáhl nejvyšších možných ocenění za kostýmní návrhy pro filmy, za film Amadeus Miloše Formana získal v roce 1984 Oskara, jeho kostýmní výprava filmu Valmont byla oceněna Francouzskou filmovou akademií v roce 1990. Theodor Pištěk je známý i jako tvůrce uniforem Pražské hradní stráže z éry prezidenta Václava Havla. Brněnská kulturní obec má možnost shlédnout dílo tohoto malířsky orientovaného a romantismem ovlivněného umělce ve větší šíři poprvé. Tvorba Theodora Pištěka má schopnost oslovit široké publikum. Pomáhá jí v tom zájem o člověka, o jeho osud a příběh. Výstava ukáže širokou škálu autorovy tvorby, kterou pro výstavu zapůjčily státní a krajské galerie, dvě desítky soukromých sběratelů i sám umělec.

 

Kurátor: Martin Dostál

Architekt: Pavel Kolíbal

Realizace instalací: Jan Dvořák, Jan Dostál, Filmdekor

 

Za laskavé podpory ing. Libora Hledíka a firmy Trade Fides, a.s.

 

Záštitu nad výstavou převzala paní JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna.