Tomáš Moravec / Čtvrt kilometru vzducholodi

Videoperformance Streamline (2017) zaznamenává fyzické poměřování s materiálem a měřítkem, kterým je v tomto případě historický limit konstrukce vzducholodi – 245 metrů. Natahuji linii stříbrného papíru do této vzdálenosti a snažím se tak vytyčit délku tušeného objektu ve volném prostoru. Z odstupu lze akci chápat také jako metaforu křehké vize a pozorovat odvíjení její spletité cesty s návraty, slepými uličkami i opětovným navázáním na přetrženou nit. (Tomáš Moravec)
 

Vlajka:
Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken, Benjamin Zuber 

Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken a Benjamin Zuber aktuálně propojují dva vzdálené umělecké projekty, Babel v Berlíně a výstavní prostor v Hangzhou v Číně. Jedná se o probíhající experimentální projekt, který vyvrcholí na konci března vznikem platformy pro mezinárodní umělce zabývající se různými formami jazykového nedorozumění či trochu abstraktněji samotným přenosem. 

Odpojeno, přerušeno čínským bezpečnostním „firewallem“. Connecting…
(redakčně upraveno)