Instalace Tomáše Moravce Palindrom #2, připravená pro novou olomouckou Galerii XY, bude odhalovat podmínky vzniku konkrétního pohyblivého obrazu.

Palindrom zde vystupuje nejen jako sekvence, ale i v roli objektu, který ovlivňuje záznam i vnímání obrazu. V kontextu předchozích realizací Beacon (2015), Plastický film (2016) a Palindrom (2017) rozvíjí autor systematicky jednotící moment těchto prací, kterým je rotace kolem vertikální osy a její vliv na záznam i čtení vzniklého obrazu. 

Tomáš Moravec (*1985) je absolventem ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody, v současnosti je doktorandem AVU v Praze a pedagogicky působí v Hradci Králové. Ve své tvorbě se zaměřuje mj. na plasticitu pohyblivého obrazu, funkce galerijního provozu a zásahy do urbánního prostoru měst. 
http://www.tomasmoravec.cz

Vernisáž a prezentace probíhá v rámci knižního veletrhu LITR
http://litrolomouc.cz/

Partneři: 
3 LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací, PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění, Ministerstvo kultury, Divadlo na cucky, DW7, jlbjlt.net, ArtMap