ex situ představuje TotalBodyControl n.2 francouzské umělkyně Flory Bouteille ve spolupráci s Grégoire Rousseau, Samuel Gouttenoire, Swan Gautier, Lily Brieu, Alix Merle.

Tato performance bude realizována při příležitosti uvedení kurátorské platformy ex situ 2. prosince 2018 v (A)VOID Floating Gallery v Praze. 

“Chtěl jsem vám nabídnout takové malé potěšení;
-Malé potěšení! A jaké?
Lov. (…) Jen nikdy svoji kořist, kterou stíhám, nezabíjím…
a někdy… pomáhám jí přežít; je to hon na chudáky, co jsem vám
chtěl nabídnout.” 1

1. Alexandre Dumas, Parisiens et provinciaux, Lévy, Paris, 1868, Tome I, p.286.

Inspirována knihami jako Les chasses à l’homme Grégoire Chamayou, a Gouverner par la dette Maurizia Lazzarato, Flora Bouteille představuje performance TotalBodyControl n.2, která zkoumá proměny těla v digitálním věku. Tato kolaborativní performance vyvolává pocitiy intimity spojené s pronásledováním mezi strojem a člověkem, tak jako strach a fascinaci tváří tvář umělé inteligenci. 

Umělkyně vyvinula ve spolupráci s Grégoirem Rousseau zařízení pro zachycování a retransmisi živých obrazů. Tyto kapesní kamery jsou instalovány na lodi a také v rukou performerů. Mohou tak filmovat, sebe-filmovat a být filmováni. Všechny záběry jsou v přímém přenosu vysílány na televizní obrazovky umístěné v prostorách galerie : těla reálná a těla virtuální budou tak superperponovány v různých prostorách lodě.

https://m.facebook.com/events/1959347540852085?tsid=0.04339846173972717&source=result