Salon L. Š. je součástí výstavního projektu trienále Dům umění II, který je nástupcem trienále Nový Zlínský salon. Připomene historika umění a ředitele zlínské galerie Ludvíka Ševečka (1990–2009) i jeho spolupracovníky a především okruh 70 osobností českého výtvarného umění, které byly se zlínskou sbírkotvornou institucí úzce svázáni od 90. let minulého století. Salon L. Š. je koncipován nejen jako pocta jednomu z hlavních iniciátorů Nových zlínských salonů, ale zároveň příspěvkem k problému uměleckých generací a stimulace výtvarného života v regionu.

 

Jedna část prezentace představí díla umělců, kteří se těchto salonů účastnili a jejichž díla byla zakoupena do sbírky galerie a druhá část bude věnována poctě tomuto řediteli, který koncipoval progresivní směřování galerie a na vysoké úrovni a jedinečným způsobem propojil umělecký život zlínského regionu s kulturními centry. Pod jeho vedením pořádala galerie celostátní přehlídky českého a později československého výtvarného umění. Znovu navázal na slavné baťovské salony a inicioval uspořádání Nových zlínských salonů, kde se představily stovky autorů. Otevřel ve Zlíně výstavní možnosti nastupující mladé generaci pořádáním Salonů mladých, pro které ustanovil v republice vysoce uznávanou Cenu Václava Chada. Byl také jedním ze zakladatelů trienálně se opakujících sympozia Prostor Zlín od roku 1991 (sochy a instalace v exteriérech města Zlína, z nichž mnohé zůstaly natrvalo). Spolu s kolegy z galerie stál také u vzniku v celé republice oceňovaného kulturního periodika Prostor Zlín a byl řadu let jeho šéfredaktorem. Prostřednictvím jeho osobnosti a četných významných kontaktů získala zlínská galerie do svých sbírek zcela jedinečná díla. 

 

vystavující: Nikos Armutidis, Daniel Balabán, Martin Čada, Josef Daněk, Ladislav Daněk, Zdeněk Gajdoš, Kurt Gebauer, Patrik Hábl, René Hábl, Eduard Halberštát, Zdeněk Halla, Olaf Hanel, Radim Hanke, Jaroslav Hovadík, Dalibor Chatrný, Zbyněk Janáček, Lubomír Jarcovják, Vladimír Jarcovják, Libor Jaroš, Boris Jirků, Vladimír Kokolia, Jaroslav Koléšek, Richard Konvička, Marius Kotrba, Radoslav Kratina, Ivan Kříž, Petr Kunčík, Petr Kvíčala, František Kyncl, Aleš Lamr, Zdeněk Macháček, Kamil Mikel, Karel Nepraš, Rudolf Němec, Petr Nikl, Vladimír Novák, Otmar Oliva, Ivan Ouhel, Eduard Ovčáček, Naděžda Plíšková, Jan Pospíšil, Pavel Preisner, Karel Rechlík, Lukáš Rittstein, Ivo Sedláček, Marek Sibinský, Otakar Slavík, Jan Slovenčík, Svatopluk Slovenčík, Jiří Sopko, Vít Soukup, Jiří Sozanský, Petr Stanický, Jan Steklík, Jiří Surůvka, Miloš Ševčík, Adriena Šimotová, Zdeněk Šmíd, Miroslav Šnajdr, Tomáš Švéda, Oldřich Tichý, Ida Vaculková, Jan Vaněk, Vladimír Vašíček, Petr Veselý