May That Nuclear War Be Cursed!, 1978 by Maria Prymachenko

“Den před invazí pronesl válečný zločinec a prezident Ruska projev, ve kterém trval na tom, že by Ukrajina neměla existovat, stejně jako by neměla existovat ukrajinská identita. Není to však zdaleka první případ, kdy byla ukrajinská kultura napadena. Za posledních 400 let je známo 134 případů potlačení ukrajinské kultury.”

 

Darja Lukjanenko se ve své přednášce Ukrajinská kultura v době války zaměří na dopady přetrvávajícího imperiálního nátlaku na ukrajinskou kulturu a na dekolonizační procesy, které je nutné vůči takovému tlaku podniknout. Na konkrétních příkladech ukáže, jak konfrontace s ruským imperialismem, opakovaný boj za nezávislost a pokusy o zachování dědictví pomohly na Ukrajině zformovat kulturu jako nástroj odporu, či způsob kolektivního vyjádření svobody. Přednáška samotná se tak stane manifestací autorčiny myšlenky, že jednou z nejlepších věcí, které lze v boji s koloniálními ambicemi Ruska udělat, je stočit pozornost k ukrajinské kultuře, umění a identitě.

 

Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 konfrontuje existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Umělkyně ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

 

Akce se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, grantu Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.