Abstraktní umění je styl moderního výtvarného umění postrádající konkrétní figury, objekty a detaily. V galerii Chodovská tvrz se představí výčet těch nejznámějších autorů, kteří ve své tvorbě dospěli k abstrakci. Byl to jejich celoživotní proces. Ve svých počátcích většinou prošli realistickým obdobím. Definovat abstraktní umění není snadné, jde o individuální a různorodý směr. Abstrakci můžeme rozdělit na dva hlavní proudy. V prvním případě díla vychází z linky, jako to vidíme u Zdeňka Sýkory, nebo ve druhém jde o vyabstrahovanou realitu, například pozdější dílo Josefa Šímy.

 

vystavující: Vladimír Boudník, Václav Boštík, Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Jan Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Miloš Urbásek, Karel Trinkewitz, Jiří Vaněk, Jaroslav Vožniak