Výstava je výřezem z několikaleté dokumentace činnosti JSD (Jednotného Svatopěstitelského Družstva) v prostoru U316a v Kuřivodech a zejména jeho zásobování a jeho spolupráci s ŠŠ (Špruzení Šmelcu). Skládá se z portrétů činovníků JSD, naturalistických fotoobrazů prostředí (dokumentární objektivní pohled do prostor) a scanování prostoru (topografie) transformované na tapetový podklad výstavy.

3D prohlídka výstavy