David Claerbout, Olympia (The real time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years), start 2016, two channel real-time projection, color, silent, HD animation, 1000 years, (with support from VAF Vlaams Audiovisueel Fonds), 14. 1. 2019 14:17. Courtesy the artist

Zveme Vás na vernisáž výstavy David Claerbout – Olympia v úterý 28. ledna 2020 od 18:00 ve dvoraně Rudolfina. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Olympia (The real time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years)

 

Instalace Olympia je počítačem generovaná kopie berlínského olympijského stadionu, který je uprostřed časoprostoru vydán na pospas koloběhu přírody a jejím zákonům. Vidíme rozpad architektury na ruiny v reálném čase v průběhu tisíce let. Přes plynutí času, zůstává objekt trvajícím svědkem doby, vypovídajícím o historii lidstva. I když tento obraz postrádá lidský prvek, je zde metaforicky přítomen právě v podobě měnícího se životního cyklu. V průběhu projekce můžeme pozorovat růst plevelů „zavlažovaných“ počítačovým programem, který přesně reaguje na aktuální stav počasí v daném místě. Na Olympii se lze dívat také jako na pokus měřit biologické trvání (například čas jednoho lidského života) proti ideologické konstrukci, což platí obzvlášť v kontextu nacistické éry stadionu.

 

Kurátor: Petr Nedoma