Pragovka Gallery pořádá další z řady synchronizovaných vernisáží, které proběhnou online ve čtvrtek 18. 3. 2021 v 18:00. V rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool being společně zahájíme druhou část výstavního cyklu Ekologická Úzkost.

 

Zahájeny budou následující výstavy:

 

Eliška Perglerová – Nebezpečný odstup / Pragovka Gallery Entry / Kurátorka Šárka Zahálková / výstava bude zahájena online performancí Karla Kunce

Kryštof Brůha – Transmutatio / Pragovka Gallery Pop-Up / Kurátorka Lucie Nováčková

Jana Preková – Relativně propustná / The White Room/ Kurátorka Lucie Nováčková

 

Pro rok 2021 bylo vyhlášeno téma opencallu s názvem Tichá síla Uncool being. Cíleně jsme oslovovali komunity razící v rámci svého geografického působení vlastní a jedinečnou linii koncepčního směřování. Jakousi podmnožinou tématu pak bylo zohlednění ekologických aspektů tvorby, ale i vybočení z obecně upřednostňované pozice „bytí cool“ ve společnosti, znamenající úspěch, oblíbenost, zapadání do trendu. V opencallu jsme cílili na nenapravitelné snílky, kteří současnou krizi hodlají řešit v rámci svého uměleckého působení, stejně jako svou nespokojenost s bytím ve světě, jehož hlavním požadavkem se zdá právě bytí cool. Věříme, že spodní proudy výtvarného umění mohou být těmi nejzajímavějšími, vyzvali jsme tedy umělce a kurátory, aby se vydali na cestu k vlastní podstatě výtvarného díla a k zrevidování důvodů, jež k jeho tvorbě vedou. Při výběru jsme upřednostňovali environmentální zaměření projektů, komunikaci uvnitř skupiny a srozumitelné přetlumočení východisek i výsledků směrem k divákovi, stejně jako pokusy o řešení současné klimatické krize, jakkoliv mohou působit aktivisticky či utopicky. Zároveň předpokládáme, že se v přípravách na výstavní realizaci vybraných projektů promítnou i události posledního roku. Vítány byly také projekty cíleně pracující s konceptem umělecké komunity a zaměřující se na využívání materiálů, které se staly odpadem společnosti, nebo využívající materiály obzvláště šetrným způsobem. Na základě zaslaných projektů jsme pak ve vybraných projektech vysledovali dvě hlavní témata, jež jsme rozdělili do bloků s názvy EKOLOGICKÁ ÚZKOST (I + II) a VÝSTUPY INTIMITY (I + II).

 

První blok Ekologická úzkost přímo tematizuje strach ze ztráty životního prostředí způsobené živelnou kalamitou, klimatickou změnou či nerovnováhou v potravním řetězci, upozorňuje na znečištění vzduchu a metaforickou potřebu filtrace nejen vzduchu, ale i informací.