pozvánka

Veronika Gabrielová v minulém roce absolvovala v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse na AVU v Praze.

 

Věnuje se kresbě, kterou propojuje s antropologickými tezemi, jež často obohacují sociologické fenomény. Neustále hledá kořeny své a sama sebe považuje za součást celku – lidstva. Historie lidstva je propojena s každým z nás, tedy i s ní. K vyjádření využívá sama sebe, svého těla, svých prožitků a zážitků. Skrze tělesnost jako součást její vlastní existence neustále hledá nové formy, díky kterým by dokázala dostatečně vyjádřit danou problematiku. Veronika čerpá pro tuto výstavu náměty i ze své nedávné cesty po Argentině a knihy Sapiens od Yuvala Noaha Harariho.