Kde lze najít pravdu? V sobě, nebo ve světě kolem nás? Střet těchto dvou směrů hledání proběhne v Hidden Republika v rámci společné výstavy God only knows.

  

Elizabet Vuová z ateliéru Dominika Langa na UMPRUM ve své tvorbě vychází ze sebe, ze svých pocitů a těla. Viktoria D’Agostino z ateliéru Josefa Bolfa na AVU se naopak za inspirací vydává ven, imerzně se stává tím, co tvoří, ať už je to slovanská bohyně Morana či smyšlená postavička ztraceného ravera.