Kavárna co hledá jméno propůjčí své stěny Vladimíru Kiseljovovi – interdisciplinárnímu umělci, který se věnuje malbě, nástěnné malbě, scénografii a režii. Představí zde výběr svých děl s příznačným názvem More Than Like.

Jak název výstavy napovídá, série vystavovaných obrazů je jakousi kritickou sondou do moderní společnosti a jejích nemocí, vyprávěnou skrze mytologické příběhy a symboly. Coby velký čtenář zde autor zobrazuje množství zdánlivě nesourodých, ale vnitřně spojených postav a příběhů, inspirovaných například Biblí, hrdinskými eposy či pohádkami, jejichž hrdinové svým jednáním zosobňují dávné psychologické archetypy.

Jakou symboliku můžeme hledat například v Ikarovi, Narcisovi, holubici nebo ročních obdobích? Nebo v lajku na Facebooku? A jak to spolu souvisí? J Autor na vernisážích velmi rád divákům přibližuje příběhy skryté za těmito symboly…

I přes zdánlivě ponurou tematiku – lidské nedostatky a nepravosti světa, ve kterém žijeme – je Vladimírova tvorba oslavou člověka. Člověka, který je schopen skrze své tělo přicházet k vyššímu poznání, který své tělesnosti dokáže využívat jako nástroj sebepoznání a – snad – pomocí těla dojít až jakéhosi mystického vytržení.

 

Více o autorovi:

Vladimírova díla si již vydobyla místo i v zahraničí zejména díky definici vlastního unikátního výtvarného směru – synestetismu – kdy vnímá hudbu a všechny vjemy barevně a svými obrazy tedy propojuje všechny smysly diváka. Má za sebou již celou nespočet živých performance během koncertů klasické hudby, se kterou je jeho tvorba neodmyslitelně spjata. Má za sebou již několik desítek výstav – mimo jiné na Biennále ve Florencii, největší mezinárodní výstavě scénografie – Prague Quadriennale 2015, v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburgu, Kodani, Ženevě. V Čechách byla jeho díla vystavena také v prestižní Galerii kritiků v Praze či v Paláci Adria. Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb, scénografii a operní režii (Parsifal v ND Brno aj.).