Vladimír Skrepl, Untitled, acrylic on canvas, 200 × 145 cm. Photo caption: courtesy of Vladimír Skrepl and Artefin Gallery.

Jeden z nejvlivnějších českých umělců a pedagogů posledních třiceti let představuje v hlavní galerii MeetFactory kompletně novou sérii prací s názvem Vláčná kůže.

  

Vladimír Skrepl (*1955) se po studiích dějin umění a etnografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v 80. letech 20. století stal jedním z nejprogresivnějších kurátorů Galerie hlavního města Prahy. Bez tradičního uměleckého vzdělání se pak jako autor účastnil řady klíčových výstav 90. let, např. Česká Abstra(H)ce (1996); To, co zbývá (1993); Zkušební provoz (1995); Snížený rozpočet (1997); či výstav v galeriích Béhémot a MXM. Mezi lety 1994–2022 pak vedl ateliér Malířství II. na Akademii výtvarných umění v Praze, kde u něj studovaly některé ze zásadních uměleckých osobností následujících let. Jeho tvorba, rozkročená od malby po instalace, je charakteristická drsnou expresí, karikaturní deformací a zapojením hrubé gestické malby. Tvorba Vladimíra Skrepla se vymyká jakémukoliv programu a s brutalitou a ironií odporuje veškeré konformitě v umění.

 

kurátor: Ján Gajdušek

produkce: Petra Widžová

grafika: Matúš Buranovský, Jiří Macků