altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9 a 10, otevřeno so a ne 14:00-18:00
zvuk: Michal Cáb
kurátorka: Lenka Sýkorová
http://www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Adéla Součková je studentkou v 5. ročníku na AVU v Praze v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla. Obsahem její tvorby jsou většinou existencionální témata – bytí či nebytí, láska, štěstí, neštěstí a smrt. Výslednou výtvarnou formu autorka teprve zkoumá, a tak velmi ráda experimentuje a kombinuje klasické výtvarné techniky s předměty, se kterými se každodenně setkává každý z nás, jako například popel, čaj, odpadky atd. Pro Adélu Součkovou je pak ještě příznačná práce s archetypální tematikou. Výtvarně se vyjadřuje především v médiu malby, grafiky či kresby. V její tvorbě se objevují i objekty a instalace. Vizuální i myšlenkový mix užívající kódy z běžného života a jejich následné překontextování do výtvarné formy je běžný pro generaci mladých umělců pracující v proudu postkonceptuálního umění, které sice vytváří koncepty, ale již s důrazem na výslednou zhmotněnou výtvarnou formu.

Adéla Součková pro Altán Klamovka připravila výstavu jednoho obrazu. Chce se tak primárně soustředit na samotné médium malby. Její experiment spočívá ve vystavení obrazu v prostoru, kdy jej divák může vnímat ze všech stran. Takto se rázem z plošné malby stává prostorový objekt, jež díky ozvučení lze vnímat vícero smysly než u klasické malby.

Výstava X bude reprezentovat Altán Klamovka v rámci Dnů evropského dědictví v neděli 9. 9. 2012.

Lenka Sýkorová