KURÁTORKY: ZUZANA ŠTEFKOVÁ, KLÁRA ŽALUDOVÁ

Projekt “Závislí pozorovatelé” vychází z představy, že pozorování není a nemůže být nikdy zcela nezávislé, ukazuje podoby zaujaté pozornosti a závislost klade jako nevyhnutelnou podmínku vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným. Jednotlivá díla testují formy participace na pozorovaném a zdůrazňují aktivní pozici pozorovatele. Ta může být motivovaná osobní zaangažovaností nebo pouze odrážet přesvědčení, že už samotné pozorování mění pozorovaný děj.