Zbožní zítřka: Umění vidět, foto: Marek Ondráček

Kurátorka výstavy přiblíží návštěvníkům přes 130 vystavených obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna tzv. napojením – určitou formou mimosmyslového vnímání.

  

Na výstavě jsou prezentována také díla autorů tzv. vysokého umění, ovlivněných v některých fázích jejich tvorby antroposofickými či teosofickými myšlenkami. Vystavený soubor z výjimečného sbírkového fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je doplněn zápůjčkami z mnoha sbírkových institucí České republiky i ze sbírek soukromých sběratelů. Řada děl je vystavena vůbec poprvé.