Od 18. září do konce října bude v INI Gallery otevřena videoinstalace jednoho z předních současných českých umělců Zbyňka Baladrána, který ve svém díle často pojednává vztah medializovaného obrazu a nelineárně pojatého textového sdělení. PROSTOR INI Gallery se zároveň promění v dějiště pro workshopy, diskuse a práci s materiály vztahujícími se k aktuálnímu stavu české kritiky.

Zahájení projektu je také součástí akce MÁME OTEVŘENO / WE ARE OPEN.

Projekt je připraven u příležitosti druhého ročníku Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění. INI Gallery ve spolupráci s MeetFactory připravila doprovodný program, jehož smyslem je zviditelnit obor umělecké kritiky a otevírat dílčí témata a otázky, které se vztahují k současným formám reflexe, dokumentace i popularizace výtvarného umění.

www.cenavj.cz
www.inigallery.cz
www.meetfactory.cz

Cenu Věry Jirousové 2014 podpořili:
Magistrát hl. m Prahy
Ministerstvo kultury ČR