PALETU BAREV Zdenka Svejkovského v Monitoru uvidíte znovu od 4. září do 31. října 2017. Galerie Monitor je místně-specifický prezentační prostor pro umění videa a přilehlých disciplín, situovaný v přízemí pravého křídla Konviktu, vedle automatu na kávu.

Otevřeno v otevírací době Konviktu (po–pá mimo prázdnin, 8–22 hod).

—–

Zdenek Svejkovský (*1989) absolvoval Ateliér Interaktivní média na Katedře elektronického obrazu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je v současnosti doktorandem. Jak svou bakalářskou, tak magisterskou diplomovou práci věnoval net artu.

Digitální prostředí a virtuální krajina internetu jej dlouhodobě fascinuje. Rovněž jeho práce The Palette of Colours (Paleta barev) z roku 2015 byla původně určena pro prostředí video-sharing platformy YouTube, kde geometrické barevné plochy doplňovalo specifické uživatelské rozhraní a narušoval animovaný grafický prvek – načítací kolečko serveru YouTube. Paleta barev sestává z cyklu 171 videí monochromatické barevné škály od černé, přes bílou, červenou, odstíny žluté, zelené, modré, po fialovou, růžovou a hnědou.

Realizace v Galerii Monitor vyjímá dílo ze specifického recepčního kontextu webové platformy a akcentuje jeho univerzálnost. Jeho minimalističnost nám umožňuje rekontextualizaci s jednoduchou remediací, která rozvíjí dialog mezi novými a „starými“ novými médii skrze univerzální princip barevného spektra, jež je využíván všemi uměleckými druhy. Svou poetikou odkazuje Svejkovského práce k meditativní povaze Colour Field Paintings abstraktního expresionismu a vzývá k sakrální kontemplaci, jež se stala základním impulsem instalačního řešení.

 

kurátor: Marie Meixnerová

http://galerie-monitor.tumblr.com/about

http://zdenek-svejkovsky.nice-web.cz/