Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez této opory by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti.

  

Výstavu doprovází vydání stejnojmenné dvojjazyčné publikace s úvodním textem kurátorky Barbory Kundračíkové, Kennetha G. Haye a Miroslava Petříčka. Grafický vizuál knihy a výstavy zpracoval Pavel Tichoň.

 

Vernisáž a křest katalogu výstavy proběhne ve čtvrtek 24. října od 19.00. Výstava potrvá do 24. listopadu 2019.