Tvorba Zuzany Badinkové představuje dvě rozličné úrovně. Na jedné straně jsou to zkušenosti, pokora a pečlivý řemeslný přístup a na straně druhé rezonující složité zkoumání hranic jejího vlastního vizuálního jazyka. Dalo by se říci, že díky těmto prvkům byla připravena postavit nové estetické vnímání prostoru.

Na výstavě Fragments in Brain v hlavní místnosti Kavárny co hledá jméno nabízí řadu nových obrazů, ve kterých zkoumá poruchy mozku a vědomí na základě snímků získaných magnetickou rezonancí a vztahy mezi překrývajícími se barvami světla. Vytvořená plátna jsou plošnými akrylovými fragmenty, do kterých autorka intervenuje airbrushovými zásahy. Poukazují také na životní styl, práci a klasické vzdělání, které autorce daly možnost poznat různé tvary a formy. To je velmi důležitý element, ba dokonce i rozhodující moment v její současné tvorbě.

 

Zuzana Badinková se narodila v roce 1990 v Detvě, v současné době žije v Praze. Její umělecký projev, ať už ve veřejném prostoru nebo uvnitř ve studiu, vyústil v roce 2013 v mural o více než 200 m2 stěny v památkově chráněné zóně města Banská Bystrica, kde dodnes stojí jako připomínka určitého období tvorby této autorky a je mimochodem považována za první nástěnnou malbu takovýchto rozměrů od jednoho autora na Slovensku. Má za sebou 4 roky studia v atelieru Digitálních médií u Michala Murína a navazující dva roky strávila v ateliéru kresby u Štefana Balázse na AVU v Banské Bytrici. Během studia absolvovala zahraniční pracovní a absolventskou stáž u známého pražského výtvarníka Pasty Onera, kde působí dodnes.

Výstava je pořádána ve spolupráci s The Chemistry Gallery, která autorku zastupuje.

Vernisáž: 14.2. od 19h, Kavárna co hledá jméno