COMPLEXUS je výtvarný projekt zabývající se tématem analogie biologické a kulturní evoluce. Pojem „evoluce“ je v soudobé vědě základním principem všech biologických věd, ale objevuje se také v jiných vědeckých oborech a přesahuje tak oblast, ve které byl původně objeven. Také ve společenských vědách dnes hraje evoluce důležitou roli. Úvahy o formování kultury v rámci sociobiologie a nověji evoluční psychologie se staly inspirací pro vznik autorské knihy obsahující soubor kreseb a původní doprovodný text. Text je inspirován vědeckými teoriemi neodarwinismu, teorií sobeckého genu a komplexity. V uhlových kresbách ustupuji od barevnosti, pracuji s prvky založenými na kontrastu a monochromií plochy tak, abych dosáhla maximální symboliky tvaru. Kresbami sleduji abstraktnější, volnější autorský výklad procesu evoluce. Cílem je nabídnout čtenáři knihy a návštěvníkovi výstavy individuální pohled na evoluci života a pozici člověka v ní.

Zuzana Burgrová se věnuje především grafickému designu, se zaměřením na práci s písmem. Na pražské UMPRUM studovala ateliér Typografie a tvorby písma, v roce 2017 absolvovala v ateliéru Grafický design a vizuální komunikace. Ve své diplomové práci propojila grafický design s volnou tvorbou, jejíž doménou jsou monochromní kresby uhlem a pastelem. Vznikla tak první vlna projektu COMPLEXUS, který se zaměřuje na komplexní pochopení procesu evoluce.