Fotograf Festival, Galerie AMU a Bubahof vás srdečně zvou na výstavu: Ikony a mytologie: touha po změně

  

Revoluce je politickým aktem protestu a reformy, k němuž výstava předkládá meta-myšlenku skrze mytologický a ikonický rozměr. Tyto konstrukční formy jsou subverzivnější a osobnější, což jim ale neubírá na zápalu do ideologického boje ani boje o identitu. Na jedné straně jde o otázku přivlastnění reality, v níž se stírá hranice mezi narací a fabulací, reálným a figurativním, a vzniká prostor pro formování významu “mytologie”; na druhé straně o otázku víry, kdy osoba a/nebo předmět ztělesňují veřejný nesouhlas, výzvu či souboj – ikonu. V rámci výstavy umělci představí projekty, při kterých jim byli inspirací Sun Ra, Patrice Lumumba či Angela Davis, nebo kolektivnější počiny jako např. obrození ruské revoluční písně; lidové legendy uváděné v 70. letech 20. století nebo analýza systému šíření obrazového materiálu, řízeného politickým režimem, od konce 80. let do současnosti.

 

Kurátorka: Fabienne Bideaud ve spolupráci s bubahof

Vernisáž: út 8. 10. 2019 v 18:00

V průběhu vernisáže proběhne performance Violaine Lochu: Babel Babel, 2019

Výstava potrvá od 9. 10. do 10. 11. 2019

  

Tento projekt byl podpořen z Nadačního fondu Nadace pro současné umění a GESTOR ochranného svazu autorského.

 

www.fotografestival.cz 

www.gamu.cz 

www.bubahof.com