Zveme na komentovanou prohlídku a dernisáž výstavy Prorok, strážce, divák za účasti Jana Hendrycha a kurátorky Ilony Víchové.